Jeg tilbyder

Individuelle samtaler

Terapeutiske samtaler til unge og voksne. Grundene til at opsøge en psykolog kan være varierende. Alt efter omfanget/dybden af dine problemstillinger kan der være behov for noget forskelligt. Jeg arbejder primært ud fra den mentaliseringsbaserede forståelse og tilgang, men inddrager andet, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt.

Parsamtaler

Ofte kommer ens udfordringer mest til syne i ens primære relationer. Det kan derfor være gavnligt med inddragelse af ens nærmeste i nogle af samtalerne eller måske i hele forløb.

Supervision

Jeg er godkendt som supervisor i psykoterapi af Dansk
Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab (psykodynamisk
retning). Jeg har erfaring fra mine mange år i psykiatrisk
sammenhæng med både individuel supervision af psykologer og
læger, men også tværfaglig supervision med deltagelse af både
sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, socialrådgivere,
læger, psykologer og pædagoger, samt gruppesupervision for
læger og psykologer.

I Horsens Regionspsykiatri var jeg med til at implementere neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse, primært på sengeafsnittene. Dette både via undervisning og supervision af alle faggrupper.
Måske grundet min tidligere pædagogiske uddannelse har jeg stor fokus på i tværfaglig supervision at få omsat det teoretiske til praksisnære handlinger.
Jeg tilbyder supervision for psykologer på vej til autorisation og specialist i psykoterapi. Læger under uddannelse eller allerede færdiguddannede, samt til tværfagligt personale i forskellige sammenhænge. Supervisionen er forankret i den psykodynamiske forståelse.
Scroll to Top