Profil

Jeg (f. 1973) er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet, autoriseret af Dansk psykolognævn og specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi.

At jeg er autoriseret og har en specialistuddannelse i psykoterapi, betyder jeg har deltaget i megen træning, supervision, egen terapi og undervisning inden for en bred vifte af områder, med det formål at blive bedre til at foretage psykoterapeutiske interventioner og forstå den menneskelige psyke. Jeg har bl.a. taget specialiseringsmodul i mentaliseringsbaseret terapi.

Inden jeg tog min psykologuddannelse var jeg uddannet pædagog, og har arbejdet i flere år primært med sekundært traumatiserede børn.

Privat er jeg gift og har to unge voksne børn.

Erfaring

Som psykolog har jeg erfaring med en bred vifte af problemstillinger.

Jeg har haft ansættelse på Afdeling for Traume og Torturoverlevere, hvor jeg arbejdede med traumebearbejdning og psykoedukation ved flygtninge med PTSD, og var en del af det højt specialiserede tilbud for danske veteraner med PTSD. Sideløbende med det terapeutiske arbejde var jeg med til at udvikle et neuroaffektivt udviklingspsykologisk legeprogram for børn; NUSSA. Et projekt psykolog Susan Hart nu har overtaget og videreudviklet.

Jeg har været ansat ved Regionspsykiatrien i Horsens, hvor jeg arbejdede i team for personlighedsforstyrrelse med udredning, individuelbehandling, gruppebehandling, krisesamtaler og supervision. Ligesom jeg var med til at implementere en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme på sengeafsnittene. Dette med det overordnede formål at reducere brugen af tvang på afdelingen, hvilket lykkedes.

Jeg har været ansat på Center for Seksuelt Misbrugte hvor jeg arbejdede med senfølger efter seksuelle overgreb. Dette både med klientforløb og med VISO-rådgivning.

Senest har jeg været ansat ved Lokalpsykiatrien i Vejle, hvor jeg primært har arbejdet med affektive lidelser; depression og bipolaritet, supervision og debriefing.

Ved alle mine ansættelser har tilgangen været forankret i den mentaliseringsbaserede forståelsesramme med brug af kognitive elementer, hvor det blev vurderet hensigtsmæssigt.

Metode

Jeg har mit afsæt i psykodynamisk teori og metode og er forankret i den mentaliseringsbaserede tilgang og forståelse. Mentaliseringsbaseret Terapi er en terapiform, hvor man arbejder med at øge evnen til at mentalisere sig selv og andre. Det vil sige, at blive bedre til at forstå egen indre tilstand (følelser, behov, tanker og intentioner). Samt bedre til at forstå egen og andres handlinger som meningsfulde på baggrund af intentionelle mentale tilstande. Ved at blive klogere på ens egen adfærd, har man bedre mulighed for at skabe forandringer. Handlinger man ikke forstår kan være svære at ændre, og kan opleves som værende ikke-i-stand-til-at-forandre.

Jeg forsøger at have en nysgerrig, varm og engageret tilgang i mine sessioner. Du vil forhåbentlig opleve en psykolog, der forsøger at forstå dine udfordringer og hjælper dig til at blive nysgerrig og klogere på dig selv. En aktiv samtalepartner.

Scroll to Top